Opgericht in Urmond anno 1906

Vrienden van Fanfare Sint Martinus

De fanfare en drumband St Martinus Urmond prijzen zich gelukkig met een groot aantal supporters. Zo volgden een grote schare muziekliefhebbers de verrichtingen van de fanfare of drumband tijdens deelname aan concoursen. Ook tijdens concerten in o.a. onze eigen Urmondse fanfarezaal trekt in toenemende mate meer publiek. Tijdens tal van Urmondse aktiviteiten geeft de fanfare en drumband akte de presence en vervult zij als zodanig een belangrijke rol in de Urmondse gemeenschap.

De Stichting Vrienden van Fanfare Sint Martinus is een supportersgroep, die ons met raad en daad, maar vooral ook door het werven van financiële middelen, bijstaat.

Stichting Vrienden van Fanfare Sint Martinus

Oorsprong

In 1992 kwam een aantal inwoners van Urmond bij elkaar om de mogelijkheden te bespreken een stichting in het leven te roepen, die zich zou inzetten voor de fanfare St. Martinus. Al deze mensen hadden iets met de fanfare en al gauw werd een bestuur gevormd, dat in januari 1993 als “Stichting Vrienden van de Fanfare St. Martinus Urmond”werd ingeschreven  bij de Kamer van Koophandel.

Doel

Het doel van de stichting is simpel: fondswerving ten behoeve van de financiele ondersteuning van de fanfare en de slagwerkgroep met als hoofddoel het ondersteunen van kostbare projecten, zoals de opleiding van jong talent en de aanschaf van nieuwe instrumenten. Bovendien zou genoemd kunnen worden het betrekken van de inwoners van Urmond  bij de activiteiten van de fanfare, zoals het bezoeken van concerten en het stimuleren van het verenigingsleven.

Middelen

De wijze waarop de stichting haar doel wil bereiken is divers.Enerzijds is er een “Vriendenclub”gevormd, waar ieder lid van kan worden; deze club levert een substantieel deel van de vaste inkomsten. Anderzijds zijn er jaarlijks terugkerende activiteiten, zoals de alom bekende Kerstmarkt Oud-Urmond, die een variabele bron van inkomsten vormt. Tenslotte worden ad hoc geld opbrengende activiteiten ontplooid, met de bedoeling de bewoners er bij te betrekken en een batig saldo over te houden.

Tenslotte

Wat is een leefgemeenschap, ook in deze tijd van individualisering, zonder een muziekvereniging, die bij talloze activiteiten act de presence geeft?

Het is dan ook daarom, dat wij u in overweging willen geven lid te worden van de Vrienden van de fanfare St. Martinus Urmond.

Vriend worden

Om vriend te worden van de Vrienden van de fanfare St. Martinus Urmond bent u bereid jaarlijks een donatie te doen van 25 euro of meer. Als Vriend (lid-donateur) van de Fanfare ontvangt u het Muziekrantje, het verenigingsblad van de fanfare dat u op de hoogte houdt van alle zaken welke de fanfare en Stichting Vrienden van de Fanfare aangaan.

Aanmelden kan bij:

Rob Didden – Voorzitter

  • E-mail: rob.didden@ziggo.nl

Leon Aarts – Penningmeester

  • E-mail: leon.aarts@kpnmail.nl

Bankrekeningnummer : NL05 RABO 0149 2498 88

U begrijpt het al, gaarne zouden wij u willen toevoegen aan de lijst van donateurs om zodoende het voortbestaan van fanfare en drumband samen met ons te waarborgen.

 

 

 

Welkom

Sponsors

imgimg